"Linksom en Rechtsom"
Educatief Vermaak www.LinksomenRechtsom.nl info@LinksomenRechtsom.nl Astrid van Steen
"Linksom en Rechtsom"
Educatief Vermaak www.LinksomenRechtsom.nl info@LinksomenRechtsom.nl Astrid van Steen
Wie en Wat
* *


"Linksom en Rechtsom" Educatief Vermaak

Met plezier uitnodigen om ontdekkend te (willen) spelen en dus leren.
Enscenerend enthousiasmeren; activeren van binnenuit.

Tot de mogelijkheden behoren:

* Educatief Vermaak voor kinderen of voor kinderen met hun (groot-)ouder zoals:
- Spelend Leren
- Workshops
- Interactieve Voorstellingen
Uiteraard wordt bij al het aanbod gebruik gemaakt van veel passend en verrassend materiaal
* het maken van Educatieve Speurtochten voor jong tot oud
* meedenken met bedrijven die het onderdeel Educatie op maat toe willen voegen :
bijvoorbeeld ondersteunen bij het verzorgen van (een verfijning van) een educatieve omgeving
* ideeenbron voor ouders / verzorgers / begeleiders van kinderen bijvoorbeeld in de vorm van een themabijeenkomst
* lekker Knutselen met een hoofdletter ;-)
* het scouten en uitdragen van Educatieve Uittips op site en middels nieuwsbrief
* Uw wensen indien deze vallen binnen de doelstellingen : vragen staat vrij, mail gerust naar info@linksomenrechtsom.nl!


Visie op Educatief Vermaak

Het voedende effect van een doordacht ingerichte en bewust aangeboden speelleeromgeving zorgt voor brede ontwikkelingsmogelijkheden.

Leren is naar Astrid's mening zowel leuk als effectief als er gevoel, oog en aandacht is voor:

* de activiteit zet direct of indirect positief aan tot het opnemen van informatie en het opdoen of verfijnen van vaardigheden
* de omgeving zet direct en indirect positief aan tot het opnemen van informatie en het opdoen of verfijnen van vaardigheden
* je mag zelf actief zijn : leren door doen, van proberen kun je leren ;-)
Hoe meer oefening hoe vaardiger je wordt.
* actief mee richting mogen bepalen: ruimte voor eigen inbreng, mee creëren, meedenken, overleggen
* je voelt je uitgenodigd en welkom
* je hebt er zin in hebt / wilt leren
* indien nodig word je geholpen bij lichamelijke of geestelijke belemmeringen (waaronder bijvoorbeeld tijdige en genoeg gezonde voeding, slaap, rust)
* het toe kunnen spitsen van het programma en de mogelijkheden op de ontwikkeling of leeftijd
* een gemotiveerde, bevlogen, bekwame docent / begeleider met een flinke vakinhoudelijke kennis
* het toevoegen op het juiste moment
* het plezier kunnen delen met anderen
* "open ontwikkelingsgericht" (uitnodigend) in plaats van prestatiegericht zodat ieder er uit kan halen waar op dat moment behoefte aan is
* de aanwezigheid van enthousiasmerende factoren: liefst de deelnemer zelf ;-), de activiteit, de omgeving, de begeleider, de docent
* de mogelijkheid bieden om achteraf na te genieten en na te praten, bijvoorbeeld door middel van foto's.
Door de herhaling verinnerlijken opgedane kennis en vaardigheden en kunnen het ankerpunten worden voor verdere ontwikkeling.
* Als de fantasie door een thema, een verhaal of omgeving geprikkeld en gevoed wordt, zet dat aan tot groei van binnenuit.
Het is een reden om weer te willen ontdekken, verder te willen komen, meer te willen weten, meemaken of zien.
Het schept eigenlijk de juiste voorwaarden om te leren: het enthousiasmeert en stimuleert de wil!

Leren is een feest ;-) !

Bedenk eens wat je leukste, fijnste leermoment was en waarom ;-) ......


Stokpaardjes van Astrid

3D gaat voor computer en tv

Een echte muis is veel leuker ;-)


Basisuitgangspunten voor het overdragen van educatieve informatie of vaardigheden

* Omdat beleving en het (liefst gezamenlijk) bundelen van de aandacht zo belangrijk is, is een thema en/of een verhaal vaak de basis van welke activiteit dan ook
* Het inrichten of zoeken van een Educatieve Omgeving
* De combi van een verhaal/thema, knutselen, muziek, dans/bewegen, spel & spelen blijkt succesvol en komt waar mogelijk zowel alles middel als als nevendoel in het aanbod terug
: het aanspreken van zoveel mogelijk zin & zintuigen ;-)
* Aandacht voor genieten en (leren) samenwerken
* Activiteiten zo aanbieden dat ze waar dan ook spelender- en ontdekkenderwijs de kern kunnen raken is een heerlijke uitdaging!Astrid van Steen

Opleiding en ervaring


Astrid is vanaf haar twaalfde intensief leidend / begeleidend met kinderen bezig.

Wekelijks vele uren oppassen, vanaf haar vijftiende vijf jaar wekelijks groepsleidster en jaarlijks kampleidster, activiteitenbegeleiding en allerlei leuk vermaak tussendoor resulteerde in een aanmelding voor de PABO.

Na zowel voor het algemene deel als voor algemeen levensbeschouwelijke vorming met hoge cijfers te zijn afgestudeerd met anderhalf extra vak in de avonduren werden ook de cursus gedragsproblematiek en BHV succesvol afgerond. Het jarenlang volgen van EHBO-herhalingslessen en het geven van Jeugd-EHBO-cursussen vond Astrid zowel leuk als interessant. Net als de leukjes "Kunst kijken met kinderen", "Dansen rond prentenboeken", "Dansspetters", "Le Bon Depart". Naast werken in het basisonderwijs (totaal zeven jaar), na vijf jaar zakelijk leidster van een dansgroep en het meedoen met projecten amateurtheaterdans, is Astrid in het weekend de opleiding voor dansdocente gaan volgen.

Toen er zich een kindje van John en Astrid aankondigde maakten ze samen de keuze dat ze die zelf op wilden voeden. Hun geluk werd bezegeld met drie dochters en het zes jaar dag en nacht bij hen thuis moeder zijn voelde rijk, intens en uiterst leerzaam. Toen hun oudste naar school ging ontstond door het voorlezen op school een voorstelling: bij een boek hoort materiaal en een verhaal mag beleefd worden ;-). Gedreven door een voorliefde voor Educatie ging Astrid voor en door hun kinderen op zoek naar Educatie op Locatie. Het zoeken en verzorgen van Speelse Leermomenten groeide vanaf dat de jongste naar school ging zoetjesaan uit tot een heus bedrijfje wat alle kanten op kan. De activiteiten worden verzorgd onder de naam "Linksom en Rechtsom" Educatief Vermaak (lijkt wel een dansje ;-) .... ).

Aansluitend bij de passie voor een inspirerende en voedende omgevingen kan Astrid intens genieten van sensorische speeltafels, creatieve technieken en materialen, krachtige liedjes, mooie beelden, ontmoetingen, nieuwe vaardigheden, rake verhalen die op haar pad komen. Waar mogelijk probeert Astrid dat soort elementen te verweven in haar aanbod.

Wanneer mogelijk worden cursussen ter verrijking gevolgd zoals "ADHD en Autisme in de Sport", "Begrijpen en Begrepen worden", onderwijsconferentie Sterrenkunde, Gym4kids congres, Miksang-fotografie en nu Beelddenken.


Eenmansbedrijf

Astrid probeert haar werktijden zo in te delen dat ze zoveel mogelijk onder schooltijd en af en toe in het weekend buitenshuis kan werken zodat hun basiskeuze (er zijn voor de kinderen) in ere gehouden kan worden. Indien combineerbaar met de kinderen en met het werk van John, kunnen er andere afspraken gemaakt worden. Astrid is het beste te bereiken via de mail. Het streven is om deze binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Tot mails of ziens bij "Linksom en Rechtsom" Educatief Vermaak ;-) !